Presstop! Presstop! Presstop! Presstop!

Jorden gick inte under idag

Trots att CERN idag startade sin nya partikelaccelerator, LHC, gick Jorden inte under. Många förståsigpåare hade satt sin ära på att så skulle ske, men det gjorde det alltså inte trots att man genomförde ett test av apparaturen på låg energi och inte kolliderade några partiklar. Experterna sätter nu sina förhoppningar till de första riktiga experimenten som kommer att genomföras om två-tre veckor. Då kommer man att låta protoner kollidera i enormt höga hastigheter, vilket tros kunna förinta Jorden på minst två olika sätt.

För det första kommer med största säkerhet minimala svarta hål att bildas. Dessa kommer sedan att falla in mot Jordens centrum och vidare ut mot andra sidan där de kommer att vända för att fortsätta pendla fram och tillbaka och långsamt förtära Jorden.

För det andra kommer en exotisk form av materia att uppstå. Den kommer sedan att smitta materien den kommer i kontakt med och till slut kommer hela Jorden att bestå av den underliga materien, som består av upp-, ner- och särkvarkar istället för bara upp- och nerkvarkar som vanlig materia gör. Visserligen har man tidigare skapat sådana särkvarkar i liknande experiment, men just de här särkvarkarna kommer att lyda under helt andra lagar, som tillåter dem att leva vidare istället för att falla sönder.

Allt detta kommer alltså att hända just för att kollisionen äger rum i närheten av gränsen mellan Schweiz och Frankrike, vilket så klart helt ändrar på de naturlagar som gäller när liknande kollisioner äger rum i naturen, vilket de ständigt gör.

— Det är ren tur att det inte har hänt just där tidigare, säger en källa.

— Men nu är det snart slut, så lev utav bara helvete så länge ni kan!

Kallar en sked för
"en sked".
© 2008 VFN Välformulerade nyheter — Kontakta oss