Nya rön: Män är försumbara

Det visar sig att vetenskap inte behöver bygga på experiment eller logiska resonemang utifrån observationer. Vetenskap kan också vara personliga funderingar omkring några godtyckligt valda historiska händelser.

Den som visar detta är psykologen Per Folkesson och han gör det i sin avhandling "Katastrofer och män", ett ämne som är ständigt lika aktuellt och som förtjänar att finnas på nyhetsplats trots att avhandlingen lades fram så tidigt som 2005.

Folkesson har funderat kring tre historiska tragedier: Titanics förlisning 1912, den etniska rensningen av Srebrenica 1995 och diskoteksbranden i Göteborg 1998. Han gör det med ett språk som bevisar att det handlar om avancerad vetenskap. Med formuleringar som "...ständigt verksamma performativa diskurser internaliserat en föreställning om..." kan det inte råda några tvivel, trots att analysen är skenbart ytlig.

Det är nämligen inte alls så som man skulle kunna tro det enkla biologiska faktum att kvinnor är viktigare än män för artens överlevnad har gjort att män traditionellt sköter krig, brandbekämpning och andra farliga sysslor som exempelvis att stå sist i kön till räddningsbåtar. Nej, Folkesson kommer fram till att det istället är så att män blir "relativt försumbara" i katastrofsituationer och att detta faktum ger män i allmänhet ångest, vilket de kompenserar genom att tillskansa sig makt och överordning.

Där fick alla, som trodde att man i krig dödar männen först för att det är de som är soldater, något att fundera på. Det är ju för att de är försumbara!

Publiceringsdatum: 2008-05-12
Inga förskönande omskrivningar.
© 2008 VFN Välformulerade nyheter — Kontakta oss