Fantasilösa forskare slår fast:

Inget liv på Mars

Analyser av data från NASAs Marsfordon Opportunity visar att det vatten som eventuellt fanns på Mars tidigare var både surare och saltare än Jordens vatten. Detta har fått några sällsynt fantasilösa forskare att dra slutsatsen att det inte kan ha funnits liv på Mars.

— Vattnet är på tok för salt, säger de i sin artikel i Science. På Jorden finns det bara några tiotals arter som skulle kunna överleva de förhållandena.

På frågan om livet på Mars inte skulle kunna vara olikt det på Jorden svarar forskarna:

— Snälla lilla obildade tölp! Det vi vet om hur det går till när liv uppkommer visar att förhållandena måste vara exakt som de var på Jorden. Allt annat är bara fria fantasier.

Det ska tilläggas att det vetenskapen vet om hur livet uppstod kommer uteslutande från studier av avlagringar på Jorden, men eftersom man får anta att alla forskare inom ämnet känner till detta fanns det ingen anledning att framföra denna invändning till den intervjuade forskaren, som istället får avsluta med följande barnsliga fundering:

— Det var förresten en väldig tur att förhållandena på Jorden var exakt som de var på Jorden, för annars hade inte livet kunnat uppstå här heller.

Publiceringsdatum: 2008-06-04
Kallar en sked för
"en sked".
© 2008 VFN Välformulerade nyheter — Kontakta oss