Sveriges nya symboler

Hjälpmedelsinstitutet har presenterat drygt trettio nya symboler som ska användas för att kommunicera olika budskap utan att behöva använda ord. Detta är praktiskt eftersom man slipper översättningar och liknande problem.

Hela mediasverige är i extas och alla måste skriva om det, men institutet självt är väldigt hemlighetsfullt och det är svårt att få tag på själva symbolerna. Några av dem har dock läckt ut. Här är några exempel:

Fotjon
I takt med att problemen med miljöföroreningar blir allt större dyker det ständigt upp nya konsekvenser. Bland de senaste hittar vi joniserade fötter, som kan vara en mycket irriterande åkomma för de drabbade på grund av att de drar till sig järnfilspån o.s.v.

Översvämning
Det här är kanske den mest tydliga av alla de nya symbolerna. Det är en användbar symbol när man behöver förmedla budskapet "Ditt hus har drabbats av akut översvämning och du borde försöka ta dig ut så fort som möjligt."

Arrestering
Detta är en symbol som har fått ett varmt välkomnande bland poliser. "Man haffar ju bara en massa blattar som inte fattar vad man säger och ingen jävel begriper ju deras harkelspråk. Då är det bra att bara kunna visa en skylt som ingen kan missförstå", säger en källa.

Lågt tak
Den här symbolen kommer att sättas ut på hus där det är för lågt i tak för att spela så väl basket som de flesta andra bollspel.

Ställe där man kan sitta och fundera och peta med en pinne i sanden
Frågan är väl bara hur användbar en sådan skylt är. Antingen kommer den att sitta på väldigt många ställen eller också på väldigt få. Vi får se hur det blir.

Publiceringsdatum: 2008-05-21
Säger som det är.
© 2008 VFN Välformulerade nyheter — Kontakta oss