Handläggare på Försäkringskassan sjukskrivna för muntorrhet

I en tid då det blir allt svårare att få sjukpenning finns det en grupp som vid första anblicken kan tyckas ha det lättare än andra. Det handlar om Försäkringskassans handläggare, som i många fall har blivit sjukskrivna för ralativt lindriga krämpor. En granskning visar att det i de flesta fall handlar om muntorrhet. Vi frågar Försäkringskassans högsta chef om detta verkligen är något som skulle godkännas som sjukpenninggrundande om en vanlig människa drabbades.

— Givetvis inte! Våra handläggare har en väldigt speciell arbetssituation som inte kan generaliseras till övriga arbetsmarknaden.

— Hur menar du då?

— Enligt de nya reglerna skall varje person som ansöker om sjukpenning bli spottad i ansiktet. Detta kräver så klart en ordentlig salivtillströmning hos alla handläggare. Tyvärr har det visat sig att man blir ganska torr i munnen efter ett tag. Detta betyder att arbetsförmågan är ordentligt nedsatt och sjukskrivning är i det läget enda lösningen. Tyvärr ökar ju det arbetsbelastningen på dem som fortfarande är kvar i arbete, eftersom de dels får ta över klienter från sjukskrivna handläggare och dels även måste hantera de sjukskrivna handläggarna. Det blir mycket spottande!

Chefen är pessimistisk.

— I längden är det en ohållbar situation. Om det får fortgå kommer jag själv att få spotta på varenda sjukskriven människa i hela landet. Visst, jag trivs med det här jobbet, men det kan ju bli lite för mycket av det goda också

Säger som det är.
© 2008 VFN Välformulerade nyheter — Kontakta oss