Presstop! Presstop! Presstop! Presstop!

Jorden gick inte under idag

Trots att CERN idag startade sin nya partikelaccelerator, LHC, gick Jorden inte under. Många förståsigpåare hade satt sin ära på att så skulle ske, men det gjorde det alltså inte trots att man genomförde ett test av apparaturen på låg energi och inte kolliderade några partiklar. Experterna sätter nu sina förhoppningar till de första riktiga experimenten som kommer att genomföras om två-tre veckor. Då kommer man att låta protoner kollidera i enormt höga hastigheter, vilket tros kunna förinta Jorden på minst två olika sätt.

För det första kommer med största säkerhet minimala svarta hål att bildas. Dessa kommer sedan att falla in mot Jordens centrum och vidare ut mot andra sidan där de kommer att vända för att fortsätta pendla fram och tillbaka och långsamt förtära Jorden.

För det andra kommer en exotisk form av materia att uppstå. Den kommer sedan att smitta materien den kommer i kontakt med och till slut kommer hela Jorden att bestå av den underliga materien, som består av upp-, ner- och särkvarkar istället för bara upp- och nerkvarkar som vanlig materia gör. Visserligen har man tidigare skapat sådana särkvarkar i liknande experiment, men just de här särkvarkarna kommer att lyda under helt andra lagar, som tillåter dem att leva vidare istället för att falla sönder.

Allt detta kommer alltså att hända just för att kollisionen äger rum i närheten av gränsen mellan Schweiz och Frankrike, vilket så klart helt ändrar på de naturlagar som gäller när liknande kollisioner äger rum i naturen, vilket de ständigt gör.

— Det är ren tur att det inte har hänt just där tidigare, säger en källa.

— Men nu är det snart slut, så lev utav bara helvete så länge ni kan!


Fantasilösa forskare slår fast:

Inget liv på Mars

Analyser av data från NASAs Marsfordon Opportunity visar att det vatten som eventuellt fanns på Mars tidigare var både surare och saltare än Jordens vatten. Detta har fått några sällsynt fantasilösa forskare att dra slutsatsen att det inte kan ha funnits liv på Mars.

— Vattnet är på tok för salt, säger de i sin artikel i Science. På Jorden finns det bara några tiotals arter som skulle kunna överleva de förhållandena.

På frågan om livet på Mars inte skulle kunna vara olikt det på Jorden svarar forskarna:

— Snälla lilla obildade tölp! Det vi vet om hur det går till när liv uppkommer visar att förhållandena måste vara exakt som de var på Jorden. Allt annat är bara fria fantasier.

Det ska tilläggas att det vetenskapen vet om hur livet uppstod kommer uteslutande från studier av avlagringar på Jorden, men eftersom man får anta att alla forskare inom ämnet känner till detta fanns det ingen anledning att framföra denna invändning till den intervjuade forskaren, som istället får avsluta med följande barnsliga fundering:

— Det var förresten en väldig tur att förhållandena på Jorden var exakt som de var på Jorden, för annars hade inte livet kunnat uppstå här heller.

Publiceringsdatum: 2008-06-04

Nya rön: Män är försumbara

Det visar sig att vetenskap inte behöver bygga på experiment eller logiska resonemang utifrån observationer. Vetenskap kan också vara personliga funderingar omkring några godtyckligt valda historiska händelser.

Den som visar detta är psykologen Per Folkesson och han gör det i sin avhandling "Katastrofer och män", ett ämne som är ständigt lika aktuellt och som förtjänar att finnas på nyhetsplats trots att avhandlingen lades fram så tidigt som 2005.

Folkesson har funderat kring tre historiska tragedier: Titanics förlisning 1912, den etniska rensningen av Srebrenica 1995 och diskoteksbranden i Göteborg 1998. Han gör det med ett språk som bevisar att det handlar om avancerad vetenskap. Med formuleringar som "...ständigt verksamma performativa diskurser internaliserat en föreställning om..." kan det inte råda några tvivel, trots att analysen är skenbart ytlig.

Det är nämligen inte alls så som man skulle kunna tro det enkla biologiska faktum att kvinnor är viktigare än män för artens överlevnad har gjort att män traditionellt sköter krig, brandbekämpning och andra farliga sysslor som exempelvis att stå sist i kön till räddningsbåtar. Nej, Folkesson kommer fram till att det istället är så att män blir "relativt försumbara" i katastrofsituationer och att detta faktum ger män i allmänhet ångest, vilket de kompenserar genom att tillskansa sig makt och överordning.

Där fick alla, som trodde att man i krig dödar männen först för att det är de som är soldater, något att fundera på. Det är ju för att de är försumbara!

Publiceringsdatum: 2008-05-12
Kallar en sked för
"en sked".
© 2008 VFN Välformulerade nyheter — Kontakta oss